Vesti

Odluke sa Skupštine akcionara 07.03.2017.

08.03.2017.
Detaljnije: zapisnik Izjava da su ispunjeni uslovi ...nastavak

Poziv za vanrednu skupstinu 2017

13.02.2017.
Detaljnije informacije: Poziv na vanrednu skupštinu Odluka o sazivanju skupštine ...nastavak

Poziv za vanrednu skupstinu 2016

05.12.2016.
Detaljnije informacije: Sazivanje sednice Predlog Odluke ...nastavak

Odluke sa Skupštine akcionara 27.06.2016.

29.06.2016.
Detaljnije: Odluke, zapisnik i izveštaj....nastavak

Bitni događaji 2016

24.05.2016.
Detaljnije: - Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, - Zapisnik komisije za reviziju...nastavak

Finansijki izveštaj za 2015 godinu

13.05.2016.
Detaljnije informacije: Bilans stanja na dan 31.12.2015. Izveštaj o promenama na kapitalu za 2015 godinu XLS ...nastavak

Bitni događaji 2015

08.07.2015.
Detaljnije: - Izveštaj odbora direktora, - IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA...nastavak

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014

07.05.2015.
Detaljnije: Godišnji izveštaj....nastavak

Odluke sa Skupštine akcionara 20.06.2014.

24.06.2014.
Detaljnije: Odluke, zapisnik i izveštaj....nastavak

Poziv za redovnu skupštinu akcionara

30.05.2014.
Detaljnije informacije: Prijava učešća u radu skupštine akcionara Punomoćje za učestvovanje u radu i gl...nastavak

Poziv za redovnu skupštinu akcionara, Sednica odbora direktora, Izveštaj odbora direktora i zapisnici

15.05.2014.
Detaljnije informacije: Izvestaj Odbora direktora Leskovacki sajam 2014 Lesk...nastavak

Finansijki izvestaj za 2013 godinu

14.05.2014.
Detaljnije informacije: Finansisjski izveštaj za 2013 godinu Izveštaj o promenama na kapitalu...nastavak

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 26.06.2013.

28.06.2013.
Detaljnije: DOC....nastavak

Odluke sa Skupštine akcionara 26.06.2013.

28.06.2013.
Detaljnije: DOC....nastavak

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 29.07.2013.

28.06.2013.
Detaljnije: DOC....nastavak

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU 26.07.2012.

28.06.2013.
Detaljnije: DOC....nastavak

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 2013

22.05.2013.
Detaljnije informacije: Izveštaj Odbora direktora ...nastavak

Finansijki izvestaj za 2012 godinu

13.05.2013.
Detaljnije informacije: Finansisjski izveštaj za 2012 godinu ...nastavak

Godišnji izveštaj o poslovanju

13.05.2013.
Detaljnije informacije: Godišnji izveštaj 2012 - 1 ...nastavak

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 29.06.2012.

09.07.2012.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU 03.07.2012.

09.07.2012.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 03.07.2012.

09.07.2012.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Poslovnik o radu Odbora direktora 03.07.2012.

09.07.2012.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE SA GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

02.07.2012.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja

19.06.2012.
Detaljnije: PDF....nastavak

Statut AD Leskovački Sajam Leskovac

12.06.2012.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Predlog odluke radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

12.06.2012.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Poslovnik o radu skupštine

12.06.2012.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Sazivanje sednice Upravnog odbora

12.06.2012.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

ISPRAVKA POZIVA ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

07.06.2012.
Upravni odbor „Leskovački sajam“AD Leskovac vrši ispravku tehničke greške u tekstu Poziva za redovnu Skupštinu, objavljenog u listu“Politika“ dana 29.06.2012.godine, tako što u stavu 4. treba da stoji: “dvadeset dana pre održavanj...nastavak

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara

29.05.2012.
Detaljnije: PDF, RTF....nastavak

Izveštaj o bitnom događaju 06.07.2011.

06.07.2011.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Poziv sa izveštajem o održavanju godišnje skupštine akcionara

30.05.2011.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Izjava o šestomesečnom planu poslovnja (prvo polugodište 2011)

27.05.2011.
Detaljnije: DOC....nastavak

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

28.04.2010.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Izjava o šestomesečnom planu poslovnja

27.10.2009.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Punomoćje za glasanje na Skupštini akcionara

12.10.2009.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Odluka o sazivanju Skupštine akcionara

12.10.2009.
Detaljnije: PDF, DOC....nastavak

Izveštaj ovlašćenog revizora

06.07.2009.
Detaljnije: PDF....nastavak

Potvrda o prijemu finansijskog izveštaja za 2008.

06.07.2009.
Detaljnije: PDF....nastavak

Izvod iz finansijkih izveštaja za 2008. godinu

06.07.2009.
Detaljnije: PDF....nastavak

Izveštaj o održavanju godišnje skupštine akcionara

06.07.2009.
Detaljnije: PDF...nastavak

Zapisnik sa sednice upravnog odbora

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Punomoćje za glasanje

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Poziv akcionarima

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 11

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 10

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 9

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 8

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 7

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 6

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 5

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 4

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 3

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 2

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Odluka 1

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Izvestaj upravnog odbora

26.05.2009.
Detaljnije: PDF, DOC, HTML....nastavak

Vesti

» Odluke sa Skupštine akcionara 07.03.2017.

08.03.2017.
Detaljnije: zapisnik ...nastavak


» Poziv za vanrednu skupstinu 2017

13.02.2017.
Detaljnije informacije: Poziv na vanrednu skupštinu ...nastavak


» Poziv za vanrednu skupstinu 2016

05.12.2016.
Detaljnije informacije: Sazivanje sednice ...nastavak


» Arhiva vesti